Nhã gian

Huyết Dụ Quán

Góc thông báo, giải đáp mọi câu hỏi………..

– Lịch post truyện: Không có thứ đó đâu :))

——————-

– Vấn đề nhân sự: ha hả.

– Vấn đề xin per: không có bất cứ truyện nào trong quán có per và tui cũng không định xin. Vì thế nếu dính bản quyền, tác giả yêu cầu hoặc có nhà có per và yêu cầu quán gỡ truyện xuống tui sẽ không nói hai lời mà gỡ ngay nên cứ tự nhiên mà hỏi tui. Tui cũng sẽ không share word, vì làm đến đâu tui xóa sạch đến đó.

(– Permission: since all my projects don’t have permission and I’m not intend to ask for one, if the author of any novel ask or someone else has permission from the author and want me to take down all the relative posts, I’ll do it so feel free to leave a comment. Besides, I won’t share words so pls don’t take away my work without permission or my site’s link. Eventhough i won’t notice but pls respect all my effort. And tkank you for reading this. <3)

—————–

Cuối cùng, xin cảm ơn những bạn đang ủng hộ cái quán chây lì này!

00000000000000000

Để xin raw hãy gửi mail hoặc direct:

(To ask for raw, contact me through email or direct on Instagram)

Gmail: delahillph@gmail.com

Insta: cele_linh

Advertisements